Opplevelser på Nasjonal Motordag 2019

Nasjonal motordag i Leksvik 2019 er historie og vi kan se tilbake på et arrangement med meget godt oppmøte både blant utstillere og publikum. Tilbakemeldinger tyder på at folk trivdes – og variasjonen og bredden i hva som ble vist fram er det som gav mest inntrykk. Amcar Leksvik takker alle bidragsytere i denne dugnaden. Blant utstillere vil vi spesielt takke Solarkompaniet med stasjonærmotorer og Verdal Motorsenter med drifting-biler for engasjementet.

Til slutt vil vi takke Ron Mikael Brandås Rokhaug og Arvid Rokhaug som foreviget arrangementet for oss! Her er noen av resultatene. Arvid Rokhaug var også den som laget premiene for 2019. 

Til slutt et bilde av “Queens of barbecue” av Lisbet Andersen.

Comments are closed.